AKİSDER YÖNETİM KURULU TOPLANTI DUYURUSU

YazanYönetici

AKİSDER YÖNETİM KURULU TOPLANTI DUYURUSU

ANADOLU KÜLTÜR,İLİM,İZCİLİK,SANAT,SPOR VE SERİNOFİL DERNEĞİ
(AKİSDER)
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 26/05/2018 tarihinde saat 15:00 de; Burunucu
mahallesi,Devlet Sahil Yolu Caddesi No:513/3 Ünye-ORDU.adresinde aşağıdaki gündeme
göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 02/06/2018 tarihinde aynı
gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel Kurul Gündemi

1) Açılış.
2) Başkanlık divanının teşekkülü.
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve
yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
5) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
6) Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
7) Derneğin, yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş olan federasyonlara üye olması
hususunun müzakere edilmesi ile Kamu Kurum ve kuruluşları ve Diğer Sivil Toplum
Kuruluşları ile ortak platformlarda çalışılması hususunun müzakere edilmesi.
8) Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya Demirbaş satın alınması ve dernekte
personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin
müzakeresi.
9) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve derneğin bağlı olduğu
federasyonda temsil edecek asil ve yedek üyelerinin seçimi.
10) Dilek ve temenniler.
11) Kapanış.

Yazar hakkında

Yönetici administrator

Bir cevap yazın