Aylık arşiv Eylül 2018

YazanYönetici

AKİSDER YÖNETİM KURULU

Zeynep YAZICI                            (Başkan )

Yaşar BAŞAR                              (Başkan Yardımcısı)

Mediha Mutlu ÖZTÜRK            (Genel Sekreter)

Arzu ÇALI                                   (Sekreter)

Cihan MUTLU                            (Sayman)

Serdar ABAY                              (Üye)

Mehmet  USLUER                     (Üye)

Sevda ATEŞ                                (Üye)

Fatih ÖZTÜRK                           (Üye)